Actueel

WTA-studiedag 21 oktober 2022: Lijnolieverf

Op vrijdag 21 oktober organiseerde WTA Nederland-Vlaanderen een studiedag in het Rubenshuis in Antwerpen met als thema ‘Buitenverfsystemen op historische gebouwen’.

Dominique Vermeulen heeft tijdens de studiedag verteld over de ervaringen met lijnolieverf bij de restauratie van Huize De Paauw. Bij deze restauratie is volledig overgestapt naar een natuurlijke lijnolieverf. Bij traditionele verven was lijnolie – gewonnen uit vlaszaad – het meest gebruikte bindmiddel. Met name ná de Tweede Wereldoorlog is men en masse overgestapt op synthetische verfsystemen, veelal afkomstig uit de petrochemische industrie. Hoewel deze systemen hun eigen voordelen kennen, gaan deze lang niet altijd goed samen met de traditionele ondergrond.
Inventarisatie koetshuizen

In opdracht van Stichting Stallen, Koetshuizen en Garages (SSKG) verricht ons bureau een inventarisatie van tientallen koetshuizen door het hele land. Het onderzoek is geïnitieerd door de Nederlandse Kastelen Stichting en de Stichting Hippomobiel Erfgoed.

Inmiddels zijn in alle uithoeken van het land koetshuizen bezocht. Bij het veldwerk worden de koetshuizen nauwkeurig opgemeten, waarbij extra aandacht wordt besteed aan bouwsporen.

Het onderzoeksrapport zal vervolgens dienen als grondslag voor een publicatie die in 2023 zal verschijnen bij uitgeverij Waanders in Zwolle.

In het project wordt intensief samengewerkt met Nicolaas Conijn, Ben Olde Meierink en Karen Veenland-Heineman.

Een nieuwsbericht over één van de onderzoeken is te vinden op de site van stichting Hippomobiel Erfgoed.


Het Stichtse Landsiraad Kasteel Heemstede

In de winter van 1987 brak grote brand uit die Kasteel Heemstede te Houten grotendeels in de as legde. Leo studeerde in 1991 af op een architectonische analyse van het verbrande kasteel met haar geroemde tuinaanleg en interieurs. Nadat kortstondig sprake was geweest van afbraak en nieuwbouw, werd uiteindelijk in 1999 gestart met een restauratie van het kasteel.

Leo Wevers en Anthony Lisman zijn zowel voor als na de brand zeer betrokken geweest bij het wel en wee van het ‘Stichtse Landsiraad’ Kasteel Heemstede. In 2020 brachten zij samen een boek uit dat de rijke geschiedenis, de bijna fatale brand en de herrijzenis van Kasteel Heemstede beschrijft.

Meer informatie over diverse werkzaamheden op Kasteel Heemstede vindt u op de projectpagina.


Lees hier een bespreking van het boek bij Stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen.


Anthony Lisman & Leo Wevers,
Het Stichtse Landsiraad Kasteel Heemstede bij Houten, Amsterdam 2020.
ISBN 978 9079156474