Contra-expertise

Leo Wevers heeft in de loop der jaren opdrachtgevers met adviezen terzijde gestaan. Vaak omvatten deze adviezen het grensvlak van architectuur en bouwhistorie. Zo kunt u nu bij ons bureau terecht voor:

– Contra-expertises om gemeentes te adviseren bij de aanwijzing tot gemeentelijk of rijksmonument.

– Inhoudelijke onderbouwingen bij juridische procedures rond monumenten of bestemmingsplannen.

Ons onderzoek kan zowel een aanwijzing tot monument als het bezwaar tegen een aanwijzing betreffen. Hierbij wordt steeds vanuit een onafhankelijke positie naar de materie gekeken. Veelal voeren wij een korte inventarisatie ter plekke uit. Daarna informeren wij u over de haalbaarheid van de contra-expertise. De aard en inhoud van dit soort rapportages is vertrouwelijk. U zult daarom op deze site geen voorbeelden van dergelijke onderzoeken aantreffen.