Privacybeleid

Wevers & Van Luipen b.v., gevestigd aan Trans 17, 3512 JJ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wevers & Van Luipen b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– (Werk) adresgegevens
– (Werk) telefoonnummer
– (Werk) e-mailadres
– BSN nummer (alleen indien er sprake is van een aanvraag Omgevingsvergunning)

Wevers & Van Luipen b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :
– om u te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om in opdracht van u een aanvraag Omgevingsvergunning via het Omgevingsloket in te dienen ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning (voorheen : sloop-, bouw- of monumentvergunning).

Wevers & Van Luipen b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is in de regel niet langer dan 5 jaar, afhankelijk van de duur van het onderzoek, advies of bouwproject dat Wevers & Van Luipen b.v. verricht.

Wevers & Van Luipen b.v. bewaart bij restauratie- en bouwprojecten in beginsel een project-dossier, waarin voornamelijk gegevens inzake bouwtekeningen, bestekken, begrotingen zijn opgenomen, alsmede de gegevens van bedrijven en zzp-ers die aan het project gewerkt hebben. Hieronder kunnen zich derhalve ook persoonsgegevens bevinden. Het bewaren van de gegevens in een projectdossier houdt verband met het kunnen benaderen van bedrijven en zzp-ers voor nazorg binnen de garantietermijn, of voor het opvragen van nadere technische gegevens indien dit noodzakelijk is om onderhoud of wijzigingen aan bepaalde onderdelen uit te voeren na afloop van de garantietermijn.

Wevers & Van Luipen b.v. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden volgens onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wevers & Van Luipen b.v. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wevers & Van Luipen b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@weversvanluipen.nl.

Mei 2018