Medewerkers

Leo Wevers

Leo Wevers (1965) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft met als specialisatie Restauratie. Tevens volgde hij de restauratie-opleiding aan het Centre d’etudes pour la conservation du patrimoine architectural et urbain aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Sinds 1996 is hij mede-eigenaar van het bureau Vlaardingerbroek & Wevers en sinds 2013 is hij eigenaar van het bureau Wevers & Van Luipen. Als restauratie-architect en bouwhistoricus was hij betrokken bij diverse restauratieprojecten van buitenplaatsen, waaronder dat van het hekwerk van Huis VreedenHoff te Nieuwersluis (2007), het koetshuis van Kasteel Nijenrode te Breukelen (2008), het Huys ten Bosch te Maarssen (2010), de herbouw klokkentoren van het Huis Rupelmonde te Nieuwersluis (2011) en bij het restauratieproject van kasteel Keukenhof te Lisse (2011). Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de restauraties van het Maliebaanstation te Utrecht (2005), de Catharinakerk te Utrecht (2009) alsmede voor de restauratie van diverse woonhuizen en boerderijen in het midden van Nederland. Leo Wevers is ook auteur van diverse publicaties over restauratie en is al jaren actief als stafdocent aan de post-HBO opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg van de Hogeschool Utrecht.


Jolande van Luipen

Jolande (1969) is de chef de bureau van Wevers & Van Luipen. Zij studeerde in Utrecht aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Sinds 2005 is zij werkzaam als senior staflid Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Zij heeft in 2015 haar opleiding tot handboekbindster en boekrestauratrice afgerond.


Dominique Vermeulen

Dominique Vermeulen (1988) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, waar hij in 2012 zijn bachelordiploma behaalde. Hij vervolgde zijn studie in Londen, waar hij Sustainable Architecture and Urbanism studeerde en werkte bij the Prince’s Foundation for Building Community. Tot 2014 was hij werkzaam bij BYTR architecten in Rotterdam, waar hij meewerkte aan verschillende verbouw en nieuwbouwprojecten. Tussen 2013 en 2016 behoorde Dominique tot het bestuur van de Nederlandse afdeling van INTBAU, een internationaal netwerk dat zich inzet voor traditionele bouwkunst, stedenbouw en architectuur. Sinds september 2014 is Dominique werkzaam bij Wevers & Van Luipen en richt hij zich op restauratieprojecten en bouwhistorisch onderzoek. Onder andere was hij de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de restauratiewerkzaamheden aan en rondom Huize De Paauw in Wassenaar.


Wouter Engelse

Wouter Engelse (1993) start zijn studie Bouwkunde bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Hij doet in deze tijd al veel ervaring op in de praktijk. Tijdens stages werd zijn interesse gewekt voor de diversiteit en complexiteit van restauratieprojecten. Na zijn studie bij het ROC heeft hij zijn studie bouwkunde vervolgd op de Hogeschool Utrecht. Tijdens deze studie was hij teamlid van Selficient, een multidisciplinair team bestaande uit studenten die een duurzaam (circulair, zelfvoorzienend, flexibel) huis bouwden en hiermee meededen aan de internationale wedstrijd van de Solar Decathlon in Amerika-Denver. Na deze wedstrijd heeft hij voor zijn afstuderen de impact van duurzaamheidsmaatregelen bij vier monumentale hotels onderzocht. Na het onderzoek is hij bij Wevers & Van Luipen in dienst gekomen om ervaring op te doen met het restaureren van monumentale panden.


Cecilia Francis

Na het behalen van haar bacheloropleiding Architectuur behaalde Cecilia Francis (1995) in 2021 haar master Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen. Haar afstudeeronderzoek ging over de correlatie tussen isolerende ingrepen, impact op erfgoedwaarden en CO 2-winsten van een monumentale jaren ’20 en jaren ’50 woning. In 2020 en 2021 liep Cecilia stage bij ons bureau. Onder andere werkte zij aan een masterplan voor de architectonische aankleding van de tuinaanleg van Kasteel Heemstede in Houten en een kleurhistorisch onderzoek van de Nieuwe Gracht 80 in Haarlem. Sinds oktober 2021 is Cecilia bij Wevers & Van Luipen in dienst. Momenteel houdt ze zich bezig met verschillende bouw- en kleurhistorische onderzoeken, waaronder de inventarisatie van tientallen koetshuizen bij kastelen en buitenplaatsen door het hele land.