Onderhoudsplannen

De onderhoudsplannen worden voornamelijk voor grote projecten geschreven waarvoor specifieke bouwkundige kennis is vereist. Onderhoudsplannen kunnen zowel op incidentele basis worden opgesteld, maar kunnen ook worden geschreven voor een langer traject zoals een meerjaren-onderhoudsplan.

In veel gevallen wordt beroep gedaan op de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim), voorheen bekend als de Brim-subsidie. De instandhoudingssubsidie is bedoeld voor het reguliere onderhoud van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Voor woonhuismonumenten bestaat een andere subsidieregeling. De woonhuissubsidie is bedoeld voor instandhoudingskosten aan de monumentale onderdelen van rijksmonumenten met een woonhuisfunctie.

Beide subsidies moeten worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het bureau heeft ruime ervaring met het aanvragen van deze instandhoudingssubsidies.


Leo Wevers heeft een groot aantal onderhoudsplannen geschreven waaronder ook een aantal bijzondere:

Torengarage te Den Haag

DSC01033

Buitenplaats Vreedenhoff

VreedenHoff

Station Lisse

P1070860

Landgoed Keukenhof

P1010291

Kasteelruine te Asten

Asten

Augustinuskerk te Utrecht

Augustinuskerk interieur

St. Catharinakerk te Utrecht

Catharinakerk interieur