Onderhoudsplannen

De onderhoudsplannen worden voornamelijk voor grote projecten geschreven waarvoor specifieke bouwkundige kennis is vereist. Onderhoudsplannen kunnen zowel op incidentele basis worden opgesteld, maar kunnen ook worden geschreven voor een langer traject -een meerjaren onderhoudsplan-.

In bijna alle gevallen wordt beroep gedaan op het Brim of “Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten”. “De overheid wil met deze regeling een financiële bijdrage bieden aan monumenteneigenaren voor de extra kosten die ze maken om hun monument in goede staat te houden door het sober en planmatig te onderhouden.” (bron: www.monumenten.nl)

Leo Wevers heeft een groot aantal onderhoudsplannen geschreven waaronder ook een aantal bijzondere:

Torengarage te Den Haag

DSC01033

Buitenplaats Vreedenhoff

VreedenHoff

Station Lisse

P1070860

Landgoed Keukenhof

P1010291

Kasteelruine te Asten

Asten

Slot Zeist

Slot Zeist herstel brug

Augustinuskerk te Utrecht

Augustinuskerk interieur

St. Catharinakerk te Utrecht

Catharinakerk interieur