Publicaties

Restauraties:

Dominique Vermeulen, Terug naar de basis. De toepassing van een lijnolieverfsysteem bij de restauratie van Huize De Paauw, in: Buitenverfsystemen op historische gebouwen. Roald Hayen (red.) (redactie), Antwerpen 2022, p. 101-121
Leo Wevers, De restauratie van de Blauwe Salon op kasteel Keukenhof , in : Jaarboek Kasteel Keukenhof VI, Bijdragen tot de geschiedenis van het kasteel en het landgoed. Gerard Jaspers (red.) (redactie), Hilversum 2013 (in druk).
Claudia Kuijpers, Evelien Schrijver en Leo Wevers (red.), Station Utrecht Maliebaan, De restauratie, tijdschrift Monumenten december 2005.
 Architectuur en bouwhistorisch onderzoek:
Dominique Vermeulen, Het Generaliteitsmagazijn bij de Grote Kerk, in: Oud-Dordrecht 40 (2022) 3, 215-231
Leo Wevers e.a., Bouwhistorisch onderzoek Hofstede Duno te Oostkapelle, Utrecht 2013 (in druk)
F. Vogezang en L. Wevers, Zoelen. Symbool van macht en weelde, Utrecht, 2011.
Leo Wevers e.a., Zwijnsbergen, herrezen uit de as, Utrecht 2007.
L.B. Wevers, Sadras en Wingurla, Bouwgeschiedenis van een tweetal gefortificeerde VOC-factorijen in India, in M.H. Bartels, E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij (redactie), Hollanders uit en thuis, Hilversum, 2002
Temminck Groll, C.L The Dutch Overseas : Architectural Survey : Mutual heritage of four Centuries in three Continents / by C.L. Temminck Groll in co-operation with W. van Alphen and with contribution from H.C.A. de Kat, H.C. van Nederveen Meerker en L.B. Wevers. Zwolle 2002.
Ton Fafianie, Hans Vlaardingerbroek, Leo Wevers, Claire Boels, Loenen, Geschiedenis en Architectuur, Zeist 2000.
J. Renes, A.J. Vlaardingerbroek en L.B. Wevers, Leusden, geschiedenis en architectuur, Zeist 1998.
L.B. Wevers, Architectonisch onderzoek van een zeventiende-eeuwse buitenplaats in de provincie Utrecht, Delft 1991.