Raadhuis de Paauw

Huize de Paauw huisvest het raadhuis van de gemeente Wassenaar. Het huidige landhuis ontstond omstreeks 1800 en kwam in 1838 in eigendom van prins Frederik van Oranje Nassau (1797-1881). Het werd in dat jaar uitgebreid en ingrijpend verbouwd door J.D. Zocher jr (1794-1870) en in 1853-1858 door de Duitse architect H.H.A. Wentzel (1820-1889). Het huidige bouwvolume dateert uit 1954.

Het exterieur van raadhuis de Paauw ondergaat op dit moment een onderhoudsbeurt. In september 2014 is door kleurconsulent Kleur voor K(l)eur reeds een kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd, waaruit nagenoeg geen informatie voor een verantwoord kleurherstel naar voren is gekomen. Aanvullend hierop is aan Wevers en Van Luipen gevraagd een kleurvoorstel te geven. Het thans voorliggende voorstel is deels gebaseerd op het genoemde kleurhistorisch onderzoek, alsmede op een eigen beknopt historisch onderzoek alsmede referenties uit de periode van J.D. Zocher jr. en H.H.A. Wentzel.

voorstel 1