Stationschefwoning, van Bilthoven naar Utrecht

Opdrachtgever: ProRail
Uitvoering: 2013-2015
Aannemer: Koninklijke Woudenberg

143302112740405_8442549_1280

In Bilthoven is 30 mei 2015 de fiets- en voetgangerstunnel, op de plek waar tot mei 2012 de voormalige stationschefwoning stond, geopend. Deze woning is gedemonteerd en opgeslagen om op een later tijdstip op een geschikte locatie weer in elkaar gezet te worden. De woning is in 1898 gebouwd door de HIJSM (Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij) als dienstwoning. Het Spoorwegmuseum te Utrecht heeft aangegeven plaats te hebben op haar terrein om de stationschefwoning op een mooie plek langs het spoor te herbouwen. Wevers & Van Luipen is in het najaar van 2013 begonnen met het in kaart brengen van de bewaarde elementen en de documentatie die beschikbaar was waaronder een uitgebreide fotoreportage van de sloop te vinden op Stationbilthoven.nl. Met deze inmeetgegevens is inmiddels de stationschefwoning herbouwd op het terrein van het Spoorweg Museum.

Aquarel Spoorwachterswoning LW 18_09_2014 definitief

In opdracht van Prorail is een herbouwplan voor de stationschefwoning gemaakt, waarbij extra aandacht aan de rijke metselwerkdetaillering van de gevels is besteed.

De woning is qua exterieur nauwkeurig herbouwd met gebruikmaking van de gedemonteerde bouwelementen, zoals de kozijnen, serre, hardstenen elementen, gootlijsten en dakpannen. De oude trap is op een centrale plaats in het verder eigentijds vormgegeven interieur geplaatst. De locatie is geschikt zijn voor ontvangsten, vergaderingen en tentoonstellingen.