Voorstraat 31 Brielle

Het pand Voorstraat 31 te Brielle huisvestte tot voor kort het kantongerecht en wordt momenteel herbestemd tot hotel.
De eigenaar van het pand heeft besloten het afnemen van de moderne ruimteafwerkingen aan te grijpen om – in aanvulling op een eerder onderzoek uit 2013 – een bouwhistorische deelontleding uit te voeren. Tevens is besloten een kleurhistorische waarneming te doen ter plaatse van de kamers en suite van de bel-etage, met als doel de historische afwerkingen inzichtelijk te maken als mogelijk aangrijpingspunt voor de huidige verbouwing tot hotel.

Onderzoek uit 2013:
Het pand Voorstraat 31 te Brielle huisvestte tot voor kort het kantongerecht en staat momenteel leeg in afwachting van restauratie en herbestemming. De eigenaar van het pand, de gemeente Brielle, heeft besloten het pand te verkopen. Deze bouwhistorische verkenning heeft tot doel de monumentale waarden inzichtelijk te maken en een goed verwachtingspatroon te creëren voor de herbestemmingsmogelijkheden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de heer R. Knoop door Wevers & Van Luipen in november 2013. Het veldwerk werd verricht door ir. Ingrid Maaijwee en ing. Frank Stoffels, waarbij de speciale bouwen interieuronderdelen fotografisch gedocumenteerd werden.

1962_71-910

[nggallery id=101]