Vredeskerk te Enschede

De Vredeskerk werd naar ontwerp van architect Jans omstreeks 1954 gebouwd in de karakteristieke wederopbouwstijl. Het degelijke en fraaie kerkgebouw huisvestte tot 2013 één van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Enschede. In verband met de vergrijzing en het teruglopend aantal pratiserende gemeenteleden is besloten om te komen tot één nieuwe stadskerk, waartoe de Vredeskerk verbouwd en uitgebreid zal worden.

Na een besloten prijsvraag heeft de Protestantse Gemeente Enschede  het bureau Wevers & Van Luipen gevraagd het eerste schetsontwerp verder uit te werken tot een bouwplan. Hierbij is gekozen voor de toevoeging van één nieuwe ontmoetingsruimte, in de oksel tussen de kerkzaal een de langgerekte aanbouw. De uitbreiding is als een houten, lichte constructie ontworpen, terwijl ook de kerkzaal een nieuwe vloer met een vrijere indeling zal krijgen. De ontmoetingsruimte zal het gebouw multifunctioneler maken, zodat de locatie ook geschikt kan zijn als concert- of congresruimte. Tevens wordt gewerkt aan samenwerking met het naastgelegen uitvaartcentrum.

01e71afa009a9848bd79395cebf366fba4a192d215[nggallery id=35]