Ontmoetingskerk te Enschede

Opdrachtgever: Protestantse gemeente Enschede
Uitvoering: 2012-2015

De Vredeskerk werd naar ontwerp van architect Jans omstreeks 1954 gebouwd in de karakteristieke wederopbouwstijl. Het degelijke en fraaie kerkgebouw huisvestte tot 2013 één van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Enschede. In verband met de vergrijzing en het teruglopend aantal praktiserende gemeenteleden is besloten om te komen tot één nieuwe stadskerk, waartoe de Vredeskerk verbouwd en uitgebreid zou worden. In 2015 werd de nieuwe Ontmoetingskerk in gebruik genomen.

Na een besloten prijsvraag heeft de Protestantse Gemeente Enschede  het bureau Wevers & Van Luipen gevraagd het eerste schetsontwerp verder uit te werken tot een bouwplan. Hierbij is gekozen voor de toevoeging van één nieuwe ontmoetingsruimte, in de oksel tussen de kerkzaal een de langgerekte aanbouw.


Bij de verbouwing is aan de achterzijde van het bestaande gebouw een nieuwe, multifunctionele ontmoetingsruimte met grote keuken gerealiseerd, waar bijvoorbeeld ook concerten en congressen kunnen plaatsvinden.

In de bestaande kerkzaal  zijn de bestaande, vaste kerkbanken vervangen door losse stoelen, waardoor ook in deze ruimte multifunctioneel gebruik mogelijk is. De kerkzalen is aan de ontmoetingsruimte verbonden door middel van een doorlopende tegelvloer.

Hoewel de  uitstraling van de kerkzaal nieuw leven is ingeblazen door onder andere het witsausen van de gemetselde muren, zijn de karakteristieke details uit het ontwerp van Jans gehandhaafd gebleven. Zo is bijvoorbeeld de betonnen kansel omgevormd tot voetstuk voor het doopvont.

Tijdens de eerste kerkdienst werd een meditatieve rondleiding gegeven waarbij het gebouw zelf preekte. De tekst van Jaco Zuurmond is hier te lezen: https://www.pgenschede.nl/rondleidingkerkgebouw