Kasteelruine Asten

Het doel van de Stichting is het consolideren van het kasteel, dat wil zeggen de ruïne en het omliggende landgoed. Daarnaast wil zij het kasteel een functie geven in de gemeenschap van Asten alsmede toegankelijk maken voor belangstellend publiek.

De hieronder nader genoemde consolidatie-werkzaamheden kunnen gezien worden als een derde en laatste fase in aansluiting op de werkzaamheden van 1998 en 2001. Nadat in de eerste fase in 1998 het metselwerk van de noord- en oostvleugel geconsolideerd werd, volgde in 2001 in een tweede fase het aanbrengen van een aantal trekstaven om de standzekerheid van een drietal muurdammen van de oostvleugel te garanderen.

De werkzaamheden van de derde en laatste fase werden gepland voor 2004 en 2005. Het merendeel van de werkzaamheden heeft een zuiver consoliderend en constructief karakter en betreffen de standzekerheid van de muren en topgevels van de noordvleugel (deel A). Een klein deel van de werkzaamheden betreft de keukenkelder in de oostvleugel en houdt verband met een erfgoededucatieproject (deel B). Een tweetal werkzaamheden:

Snoeien. Een tweetal werkzaamheden:
De huidige klimop is dusdanig uitgegroeid, dat een forse windbelasting bij de geveltoppen en hogere geveldelen ontstaat. De klimop zelf is echter niet of nauwelijks schadelijk voor het metselwerk van de ruïne. Om bovengenoemde redenen is het van belang de klimop tot maximaal 0,40 meter buiten de gevels terug te snoeien, waarna deze weer tot 0,60 meter mag uitgroeien. Hierdoor blijft het groene beeld van de ruïne gehandhaafd, doch is het gevaar van de windbelasting aanzienlijk gereduceerd. Het unieke bladerdak boven de traptoren blijft – vanzelfsprekend – eveneens intact.

De scheuren – voornamelijk verticale scheuren wegens het ontbreken van de balklagen – staan open en trekken vuil en vocht aan, waardoor door vorstschade vervolgschade blijft ontstaan. De bovenste borstwering wordt van trekstaven te voorzien, opdat het verder wijken en uiteenscheuren van de gevels wordt tegengegaan. Door de trekstaven in de spouwruimte aan te brengen zijn deze nagenoeg geheel uit het zicht; alleen op de hoeken van de kopgevels zijn muurankers zichtbaar. Detaillering van de muurankers zal identiek aan de in 2001 uitgevoerde ankers zijn. Het staalwerk zal eveneens in rvs 316 (aisi) worden uitgevoerd. De scheuren dienen te worden volgeboet met een tras-kalkmortel, om verdere (vorst)schade te voorkomen.

Overige werkzaamheden. Naast deze werkzaamheden werden er nog andere werkzaamheden uitgevoerd zoals het dichtzetten van spouwmuren en het verankeren van geveltoppen en schoorstenen. Er werd ook herstelwerk aan het eerdere herstelwerk gedaan. Daarnaast werd een monitoring-plan voor de toren opgesteld en een onderhouds- en inspectieplan voor het hele kasteel.

Erfgoededucatie. In het kader van erfgoededucatie voor scholen in de omgeving is het gewenst het oorspronkelijke gebruik van de keukenkelder beter afleesbaar te maken voor een (jong) publiek. Voorgesteld werd weer een hardstenen gootsteen aan te brengen, alsmede een bijbehorende kraan. Een tweede voorstel was om de zandlaag boven de bestaande vloer te egaliseren en hierop een nieuwe klinkervloer aan te brengen, hiermee wordt het oorspronkelijke beeld teruggehaald.

Naast de consolidatie van de kasteel ruïne, is een deels afgebrande schuur nabij de ruïne opnieuw opgebouwd. Tevens werd een nieuwe schuur ten zuide van de kasteel ruïne gebouwd.

Vooraf gestelde doelstelling voor de schuur was zoveel mogelijk van de resterende schuur te gebruiken. Ten behoeve van het gebruik en omdat vooral het dak was aangetast, werd het dak herontworpen. Een Mansarde kap neemt de plaats van het oorspronkelijke zadeldak in, het voorkomen van de schuur is daarmee veranderd.

De nieuwe schuur ten zuide van de kasteelruïne herbergt een zestal garages.

[nggallery id=24]