Museum Van Loon

Opdrachtgever: Stichting van Loon
Groot onderhoud exterieur: momenteel in uitvoering
Herstel souterrain: 2015-2017
Groot onderhoud interieur: 2013-2015
Restauratie koetshuis: 2009-2011

In 1960 werd Stichting Van Loon opgericht door prof. jhr. Maurits van Loon. Het woonhuis aan de Keizersgracht 672, de collectie familieportretten, de verdere inrichting van het huis en een gedeelte van de tuin werden in de stichting ondergebracht. Na een zorgvuldige restauratie onder leiding van architect C.W. Royaards heeft het museum in 1973 zijn deuren geopend.

In de afgelopen jaren heeft Wevers & Van Luipen diverse werkzaamheden voor het museum uitgevoerd.


Groot onderhoud exterieur

In 2022 is begonnen met groot onderhoud aan het exterieur van het huis en het koetshuis. De werkzaamheden omvatten schilderwerk, houtrotherstel en herstel van metsel-, voeg- en natuursteenwerk.


Restauratie personeelsvertrekken souterrain

2015-2017

In 2017 heeft een restauratie van het souterrain plaatsgevonden. Naast de historische keuken bevinden zich er een bergkelder, wijnkelder en poetskamer. Het herstel van deze wereld downstairs maakt dat tezamen met de onvangst- en leefvertrekken upstairs het leven van de familie in al zijn facetten beleefbaar is.


Groot onderhoud interieur

2013-2015

Museum Van Loon is gehuisvest is een bijzonder rijk patriciërshuis. Het huis werd in de late 17de eeuw gebouwd naar plannen van architect Adriaan Dortsman in de Hollands classicistische stijl. In opdracht van het echtpaar Van Hagen-Trip werd het interieur van pand in de 18de eeuw ingrijpend verbouwd, waarbij de huidige salons en het bijzondere trappenhuis ontstonden.

Sinds de late 19de eeuw is het huis in handen van de familie Van Loon. Na de restauratie onder leiding van architect C.W. Royaards in de jaren ’70 is het huis als museum voor het publiek opengesteld. Na ruim veertig jaar openstelling als museum was het gebouw dringend aan onderhoud toe. In de zomer van 2013 werd begonnen worden met de restauratie van de blauwe salon, waarna in januari 2014 de Vogeltjeskamer en de bovengang hersteld werden. In 2015 zijn de vestibule, benedengang, trappenhuis en tuinkamer gerestaureerd.


Restauratie koetshuis

2009-2011

In 2009 heeft de stichting het koetshuis verworven teneinde het permanent met het woonhuis te verenigen en voor het publiek open te stellen. Het ensemble Museum Van Loon is daarmee op spectaculaire manier uitgebreid. Het is de enige plek in Nederland waar een bezoek een groot en representatief grachtenpand in zijn volledige omvang en uitstraling kan ervaren. Om het koetshuis te tonen aan het publiek was het noodzakelijk een verbouwing uit te voeren.

De restauratie besloeg zowel de begane grond als de woning op de bovenliggende verdiepingen. Op de begane grond is de situatie ten tijde van de aankoop door de familie Van Loon in 1884 gereconstrueerd, waarbij de rijtuigcarré en de aangrenzende paardenstal in ere zijn hersteld. Hiervoor zijn de later toegevoegde garagebox, spreekkamer en trappartij verwijderd. De trappartij is echter zeer zorgvuldig worden opgeslagen zodat de ingreep in een later stadium eventueel volledig reversibel zal zijn.

Het door architect C.W. Royaards in 1963 in historiserende stijl ontworpen appartement heeft een conserverende restauratie ondergaan teneinde deze karakteristieke restauratiefase eveneens voor het nageslacht te behouden.


Voor meer informatie over het museum: www.museumvanloon.nl