Oostelijke tuinmuur Baljuwhuis Wassenaar

Planvorming: 2019-2021
Uitvoering: 2022-2023
Opdrachtgever: gemeente Wassenaar
Subsidiënt: Provincie Zuid-Holland
Aannemer: De Vink Restauratiewerken
Werkzaamheden: opstellen restauratieplan, subsidie-aanvraag, begeleiding uitvoering

Het Baljuwhuis aan het Plein in Wassenaar werd tussen 1724 en 1742 gebouwd door Joan van Gybelant, de baljuw van Wassenaar. De ommuurde tuin maakt onderdeel uit van het rijksmonument. De oostelijke tuinmuur langs de Gang dateert in oorsprong uit 1730 en is beeldbepalend in het dorpsgezicht. De overhangende begroeiing en scheefstand van de muur bepalen het karakter.

Een deel van de muur is in de jaren ’80 hersteld, maar het gedeelte nabij de poort stond op instorten. In opdracht van de gemeente Wassenaar heeft Wevers & Van Luipen een herstelplan gemaakt. Op basis hiervan hebben wij ook een subsidie aangevraagd in de restauratieregeling van de Provincie Zuid-Holland.


Schade

De overhangende begroeiing heeft echter gezorgd voor een vochtig klimaat waardoor het voegwerk veel te verduren kreeg. Op diverse plekken groeiden de takken dwars door het metselwerk heen. Per slot van rekening is de muur bij de eerdere herstelwerkzaamheden met cementmortel nagevoegd.

Mortelanalyse

De mortelanalyse liet zien dat de muur van oorsprong was gemetseld in een zeer vette kalkmortel met zichtbare schelpfragmenten. Dit oorspronkelijke recept is gereproduceerd. In enkele fragmenten van het oorspronkelijke voegwerk, aan de tuinzijde van de muur, was ook nog een daggelijn zichtbaar.

Werkzaamheden

Op basis van de opname is per muurvak een herstelstrategie gekozen. De verteerde voegmortel is uitgehaald en met kalkmortel geïnjecteerd.

Ter plaatse van de poort was het metselwerk geheel ontzet. De bovenste lagen en de rollaag zijn opnieuw opgemetseld, waarbij de historisch ontstane scheefstand is gevolgd.