Bakhuisje Kasteel Keukenhof

Opdrachtgever: stichting Graaf Carel van Lynden
Aannemer: De Vink Restauratiewerken, Leiderdorp
Uitvoering: 2015-2017


De bouwgeschiedenis van de Hofboerderij van Keukenhof gaat terug tot 1643. De naastgelegen karnmolen is vermoedelijk in de eerste helft van de 18de eeuw tot stand gekomen. De karnmolen werd aangedreven door middel van een houten mechaniek dat door een in rondjes lopende hond of paard in beweging werd gebracht. In de tweede helft van de 18de eeuw werd tussen de boerderij en de karnmolen een bakhuisje gebouwd.

Uitgangspunten van de restauratie

Het bakhuisje en de karnmolen verkeerden in een zeer slechte staat. Om die reden werd door ons een BRIM-subsidie aangevraagd. Het uitgangspunt voor de restauratie was maximaal behoud van het originele materiaal en het gebruik van oorspronkelijke materialen bij de herstelwerkzaamheden.

Bij de werkzaamheden is extra aandacht besteed aan de authenticiteit van materialen. Voorafgaand aan de werkzaamheden is dan ook de oorspronkelijke mortel geanalyseerd door gesteente-expertisebureau Rockview te Amsterdam. Op basis van de laboratoriumanalyse is door De Vink een nieuwe luchtkalkmortel voor het herstel van het metselwerk vervaardigd.

Voor ontbrekende onderdelen werden door ons bureau reconstructietekeningen vervaardigd.


Left ImageRight Image
Left ImageRight Image
Left ImageRight Image