Bareldssteeg te Onnen

Oprachtgever: particulier

Vanwege de gevoeligheid van de locatie (zichtlocatie aan de dorpsrand), is een beeldkwaliteitplan ontwikkeld door buro Vijn, waarin een aantal uitgangspunten zijn opgesteld. Een greep hieruit: 1. Het kwaliteitsplan kiest voor eenvoudige hoofdvormen die refereren aan agrarische bouw; 2. De nieuwe bebouwing mag niet historiserend zijn. En dient er met respect met de omgeving omgegaan te worden. In aanvulling daarop wenste de opdrachtgever maximaal in te kunnen spelen op positieve eigenschappen van de omgeving; de uitgestrektheid en rust van het landschap en de agrarische oorsprong van het dorp.

In het ontwerp is aansluiting gezocht bij de bestaande boerderij door een karakteristieke hoofdvorm te kiezen die refereert aan de wagenschuur (zoals deze ook deel uitmaakte van het voormalige boerenbedrijf aan de Bareldssteeg). De wagenschuur heeft een asymmetrische doorsnede met aan één kant een hogere gevel (voor de hoge wagens), waarbij aan de andere zijde de kap verder doorloopt naar beneden. Er is in het ontwerp bewust gekozen voor één hoofdvorm, waarin woonhuis en garage zijn opgenomen. Hierdoor ontstaat een eenvoudigere massa en wordt beter bij de hoofduitgangspunten van het beeldkwaliteitplan aangesloten. De situering van het bouwvolume op het kavel komt voort uit de wens maximaal op het zicht op de landelijke omgeving te kunnen inspelen (de woonvertrekken bevinden zich aan de ‘open’ zuidzijde). Met respect omgaan met de omgeving is als volgt ingevlochten in het ontwerp: streven is het hoofdvolume los te koppelen van de inbouw; een zeer duurzame oplossing omdat bij verandering van de gebruikseisen, slechts de inbouw zal worden gewijzigd. Door de woonvertrekken aan de warmere zuidzijde te plaatsen, vormen vertrekken als garage en bijkeuken een buffer aan de koudere noordzijde.

De buitenwanden worden uitgevoerd in houtskeletbouwelementen en de glazen puien in hoogwaardig isolatieglas, waardoor een zeer hoge isolatiewaarde te bereiken is. Ook voor de verschillende installaties is voor een duurzame oplossing gekozen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van lage temperatuur verwarming en bodemopslag.

Voor de afwerking van de gevels is gekozen voor hout; een natuurlijk materiaal dat refereert aan de wagenschuur. In het ontwerp is western red cedar, een houtsoort die onbehandeld kan worden toegepast en mooi verouderd, voorzien. Het hout wordt in smalle horizontale delen aangebracht, zodat de toepassing ervan geen letterlijke vertaling is (niet historiserend). In contrast met het gesloten karakter van de houten gevelbekleding, zijn er ter plaatste van de woonruimtes aan de zuidzijde glasstroken aangebracht. Door deze open stroken, wordt de relatie tussen binnen en buiten versterkt: de uitgestrektheid van het landschap kan binnen worden ervaren.

[nggallery id=3]