St. Catharinakerk te Utrecht

Opdrachtgever: St. Salvator parochie

Heden: Eind 2009 / begin 2010 is in het kader van de achterstandregeling RRWR groot onderhoud gepleegd aan de Catharinakerk te Utrecht. Daarbij is tevens de tegen de noordzijde van het Choor aangebouwde Sacristie gerestaureerd.Bij het interieurherstel zijn tijdens de werkzaamheden diverse decoratieve schilderingen ontdekt. De schilderingen dateren van de bouw van de Sacristie in de 19de eeuw (ca. 1862). Schilderingen die overigens in de Kapittelzaal pas na 1985 zijn overschilderd. In andere ruimten waren de schilderingen al langer onder een sobere effen laag verdwenen; dat blijkt uit het feit dat daar al drie afwerklagen over het oude schilderwerk zijn gevonden.

Besloten werd om vrijwel alle decoratieve schilderingen te restaureren of reconstrueren. Door de slechte lagen te verwijderen van latere afwerklagen bleek een restauratie van het oude materiaal niet mogelijk. In de meeste gevallen is het oude werk als bestaand gehandhaafd en door het nieuwe werk overschilderd, in de Kapittelzaal met Japans papier als isolatie met het oude werk. Het nieuwe schilderwerk betreft in de meeste ruimten een getrouwe reconstructie van de originele decoraties, gebaseerd op de gegevens van een aantal strategisch geplaatste kleurvensters en kleurentrappen. Een aantal van deze kleurvensters is in het nieuwe werk gehandhaafd, zodat op een aantal plaatsen een subtiele blik op enkele mooie fragmenten van het oude werk kan worden geworpen. Alleen in de 2de Sacristie zijn op de wanden geen eenduidige bewijzen gevonden van een oude decoratie. Vandaar dat deze ruimte ook in de huidige situatie geen decoratief schilderwerk bevat, maar in een effen kleur is geschilderd.

[nggallery id=20]