Voorstraat 31 te Brielle

Het pand Voorstraat 31 te Brielle huisvestte tot voor kort het kantongerecht en wordt momenteel herbestemd tot hotel.
De eigenaar van het pand heeft besloten het afnemen van de moderne ruimteafwerkingen aan te grijpen om – in aanvulling op een eerder onderzoek uit 2013 – een bouwhistorische deelontleding uit te voeren. Tevens is besloten een kleurhistorische waarneming te doen ter plaatse van de kamers en suite van de bel-etage, met als doel de historische afwerkingen inzichtelijk te maken als mogelijk aangrijpingspunt voor de huidige verbouwing tot hotel.