Museum Vlaardingen

Opdrachtgever: Museum Vlaardingen
Uitvoering: 2009-2015

Samenwerking: Houdijk Architecten

Het Visserij en Vlaardings Museum verhuisde in 1971 naar het Huis met den Lindeboom, een redershuis aan de Westhavenkade. Vanaf 2010 hebben grootschalige verbouwingen om het museum te moderniseren. In 2015 is het museum heropend als Museum Vlaardingen.

De plannen voor de transformatie van de naastgelegen gebouwen en de nieuwbouw zijn begeleid door Houdijk architecten, terwijl wij ons op de restauratie van de zalen van het Huis met de Lindeboom hebben gericht.


Een bijzondere ruimte vormde de muziekkamer. Hierin waren ooit beschilderde behangsels aanwezig. Bij de restauratiewerkzaamheden is een digitaal bewerkte replica geplaatst op bespanning, welke vervolgens is nabewerkt. Het houtwerk is van houtimitatie voorzien.