OLV Basiliek Maastricht

Opdrachtgever: HVN Architecten, namens parochie Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming te Meerssen

De Onze Lieve Vrouw Basiliek te Maastricht dateert uit de 10de eeuw. Bijzonder is dat in het noordelijke transept in de huidige kapconstructie onderdelen van de 12de-eeuwse kapconstructie bevinden, één van de alleroudste kapconstructies van Nederland. Het westwerk met de twee ranke torens vormde daarbij vermoedelijk de afsluiting van de bouw, waarbij de mergelstenen bovenbouw in het laatste kwart van de 12de eeuw gedateerd kan worden.

Het door prof.dr. D.J. de Vries en Ring uitgevoerde dendrochronologisch onderzoek resulteerde in een datering van de noordertoren omstreeks 1443, hetgeen relatief vroeg is voor dit type kapconstructie. Derhalve werd besloten tot een nader bouwhistorisch onderzoek naar en documentatie van beide torenspitsen, mede ter ondersteuning van de lopende restauratiewerkzaamheden. Het veldwerk werd verricht door ons bureau, waarbij de kapconstructies opgemeten en fotografisch gedocumenteerd werden.

[nggallery id=105]