Huis Rupelmode Nieuwersluis

Opdrachtgever: Particulier

Heden Huis Rupelmonde had van oorsprong een klokkentoren. Helaas is deze in de loop der tijd verdwenen, door achterstallig onderhoud, gevolgd door verval. Het gehele binnendakse deel, inclusief het uurwerk bleek echter nog wel aanwezig. Een goede basis voor de reconstructie van de klokkentoren.

Visie De huidige situatie vertegenwoordigt op zich zelf dus geen monumentale waarde.

Uit bouwhistorisch onderzoek van deze onderdelen en door vergelijking met een overeenkomstige klokkentoren blijkt reconstructie ook verantwoord mogelijk te zijn. Met behulp van fotomontage was het mogelijk het eindresultaat vroegtijdig te beoordelen en te bewonderen.

[nggallery id=98]